Thế giới vật phẩm

[Thế giới vật phẩm]

Đây là một chế độ để hoàn thành một bức tranh sử dụng một quả bom sợi. Huy chương có được trong Thế giới Vật phẩm không thể được sử dụng trong Thế giới Xếp hình.

[Bom sợi]

Khi sử dụng bom sợi, các dòng trong phạm vi sẽ tự động hoàn thành.
– Một số lượng bom len nhất định xuất hiện khi bắt đầu giai đoạn.
– Một quả bom sợi được tạo ra cho mỗi 10 dây nối liên tiếp.


sẵn sàng bom sợi

Nếu có một quả bom sợi ở vị trí mà bạn đã kết nối khối số, quả bom sợi đã sẵn sàng.


Sử dụng bom sợi

Khi đã sẵn sàng, bạn có thể chọn để sử dụng bom sợi bất cứ nơi nào bạn muốn.
– Khi bom sợi phát nổ, dòng trong phạm vi sẽ tự động hoàn thành

– Khi quả bom sợi phát nổ, nếu có các quả bom sợi khác trong phạm vi, nó sẽ cùng phát nổ.
– Khi một đường được hoàn thành bằng cách kích nổ bom sợi, số lượng combo tăng lên và số lượng hiển thị trên đồng xu trái tim giảm.


hiệu quả tổng hợp

Nếu bạn đặt một quả bom len chồng chất với một quả bom len khác, phạm vi tự động được hoàn thành rộng hơn, được gọi là [Hiệu quả tổng hợp].
– Phạm vi hiệu quả tổng hợp khác nhau tùy thuộc vào loại bom sợi len được sử dụng

– Khi hiệu quả tổng hợp xảy ra, nếu có quả bom len khác trong phạm vi thì sẽ nổ cùng nhau
– Khi đường dây được hoàn thành dựa trên hiệu quả synergy, số combo sẽ tăng và số lượng được hiển thị trên đồng xu trái tim sẽ giảm.


Các loại bom sợi

quả bom sợi ngang

5 ô ngang, 1 ô dọc Quả bom chỉ để hoàn thành

bom sợi dọc

1 ô ngang, 5 ô dọc Quả bom chỉ để hoàn thành

Bom sợi 3X3

3 ô ngang, 3 ô dọc Quả bom chỉ để hoàn thành

Bom sợi 5X5

5 ô ngang, 5ô dọc Quả bom chỉ để hoàn thành