PVP 20 người

※  Chỉ có thể tham gia PVP 20 người khi hoàn thành xong màn 40.

[ PVP 20 người ]

 • PVP 20 người là một trận chiến trong đó 20 người dùng cạnh tranh trong 3 vòng để so tài.

[ Quy tắc PVP 20 người ]

 • Mục tiêu là kết nối hàng và hoàn thành tranh trước những người dùng khác.
 • PVP 20 người được tiến hành trong 3 vòng.
 • Bạn có thể nhận được phần thưởng tốt hơn nếu tiến đến cuối mỗi vòng mà không bị loại.
 • Bạn sẽ nhận được phần thưởng tốt hơn nếu trụ đến cuối mỗi vòng mà không bị loại.

[ Vòng ]

Mục tiêu vòng đấu

 • Mục tiêu của PVP 20 người là kết nối hàng và hoàn thành tranh trước người dùng khác.

Thực hiện vòng đấu

 • PVP 20 người được thực hiện trong 3 vòng.
 • Mỗi vòng đều được thực hiện với bức tranh mới.

Xếp hạng vòng

 • Vào cuối mỗi vòng, thứ hạng cuối cùng của vòng đó được xác định.
 • Xếp hạng cuối cùng của mỗi vòng dựa trên mức độ hoàn chỉnh của tranh sợi len.
 • Tính đến cuối vòng, đối với những người có tỷ lệ thực hiện bằng nhau, người dùng nào đạt được tỷ lệ đó sớm hơn sẽ được xếp hạng cao hơn.
 • Vào cuối mỗi vòng, có thể kiểm tra thứ hạng cuối cùng của vòng.

Kết quả vòng

 • 1Vòng
  Thông qua: Hạng 1 ~ Hạng 15 / Bị loại: Hạng 16 ~ Hạng 20
 • 2Vòng
  Thông qua: Hạng 1 ~ Hạng 10 / Bị loại: Hạng 11 ~ Hạng 15
 • 3Vòng
  Thông qua: Hạng 1 ~ Hạng 10 / Không bị loại

[ Khối ]

 • Ngoài loại khối cơ bản là Khối số ra, các khối đặc biệt như [Khối kết hợp], [Khối dấu hỏi chấm] cũng đã được thêm vào.

Khối số

 • Khối số là khối được hoàn thành bằng cách kết nối dây sau khi di chuyển với số lần đúng bằng số ghi trên khối.

Khối kết hợp

 • Khối kết hợp là khối có số và viền màu xanh lam.
 • Nếu liên kết các Khối kết hợp với nhau thì khối sẽ được hoàn thành, một Khối số khác sẽ biến thành Khối dấu hỏi chấm.

Khối dấu hỏi chấm

 • Khối dấu hỏi chấm là khối có ghi dấu chấm hỏi.
 • Do không được ghi số nên sẽ khá khó để kết nối, nhưng nếu kết nối được Khối dấu hỏi chấm, sẽ xuất hiện Combo Gauge giúp kết nối tự động một hoặc nhiều Khối số khác.

Điều kiện chuyển đổi khối dấu hỏi chấm

 • Nếu kết nối Khối kết hợp, một trong các Khối số sẽ biến thành Khối dấu hỏi chấm.
 • Khi [Hiệu ứng ngăn xếp] được kích hoạt 10 giây 1 lần, Khối số sẽ biến thành Khối dấu hỏi chấm.

Combo dấu hỏi chấm

Số khối số hoàn thành tự động: 1

Số khối số hoàn thành tự động: 3

Số khối số hoàn thành tự động: 6

Số khối số hoàn thành tự động: 8

 • Mỗi khi hoàn thành Khối dấu hỏi chấm, Combo và Combo Gauge sẽ được thêm vào.
 • Nếu kết nối Khối dấu hỏi chấm trước khi hết Combo Gauge, một Combo khác sẽ được kích hoạt và một Combo Gauge sẽ được thêm vào.
 • [Combo Clear] được kích hoạt khi combo Khối dấu hỏi chấm bị ngắt hoặc khi hoàn thành một khối không phải Khối dấu hỏi chấm.
 • Sau khi [Combo Clear] được kích hoạt, số lượng Khối số được hoàn thành thêm sẽ tương ứng với số lượng Combo tích lũy được.

[ Ngăn xếp ]

 • Nếu người dùng kết nối Khối số, số lượng ngăn xếp tích lũy được sẽ đúng bằng số lượng khối đã hoàn thành.
 • Khi [Hiệu ứng ngăn xếp] được kích hoạt 10 giây 1 lần, Khối số sẽ biến thành Khối dấu hỏi chấm.
 • Số lượng Khối số được chuyển thành Khối dấu hỏi chấm sẽ khác nhau tùy thuộc vào thứ hạng và ngăn xếp đã tích lũy.

[ Phần thưởng ]

 • Số lượng và loại phần thưởng khác nhau tùy thuộc vào thứ hạng.
 • Nếu thoát ra trong quá trình PVP 20 người, bạn sẽ không được nhận phần thưởng.

Phần thưởng thông thường

 • Bị loại vòng 1
  Điểm Woolly pass: 5/ Danchu: 50
 • Bị loại vòng 2
  Điểm Woolly pass: 10/ Danchu: 300
 • Bị loại vòng 3
  Điểm Woolly pass: 20/ Danchu: 550

Phần thưởng rương

 • Chỉ Hạng 3 trở lên mới được cấp phần thưởng rương.
 • Bạn có thế nhận tối đa 5 phần thưởng rương mỗi ngày không phân biệt chủng loại.