mặt hàng

[ mặt hàng ]

 • Mục kính lúp
  Nó cho thấy đường dẫn của tất cả các nút len trong hình trong một khoảng thời gian nhất định.

 • Mục đồng hồ
  Thời gian chơi được thêm vào. Nó không thể được sử dụng sau khi tất cả thời gian chơi kết thúc.

 • Mục bóng đèn
  Nó tự động kết nối một khối ngẫu nhiên.

 • Combo mục
  Thêm một thời gian đo combo.