Loại sân khấu

[ Loại sân khấu ]

Màn thường

  • Có tổng cộng 20 màn thường trong một chương.
    Đây là màn mà bạn có thể kiếm được huy chương để sang chương tiếp theo và có Gameover.

Màn đặc biệt

  • Có hai màn trong mỗi chương.
  • Không giống như màn thường, mục tiêu ở màn này là từ từ hoàn thành tranh mà không cần quan tâm đến việc quá thời gian hay việc ghi điểm.
  • Bạn nên mua để chơi.