Combo

[ Combo ]

  • Ở màn thông thường, mỗi khi sợi len được liên tục kết nối, 1 Combo sẽ được thêm vào.
  • Combo Gauge sẽ được tích điện mối khi kết nối sợi len. Nếu Combo Gauge vẫn được duy trì thì combo sẽ không bị ngắt.
  • Nếu không kết nối được sợi len và quá thời gian khiến Combo Gauge cạn kiệt, combo sẽ bị reset.

Combo Skill

  • Mỗi khi đạt được 10 combo, hãy kết nối từng sợi len một ở xung quanh.
  • Trao thêm điểm tùy theo số combo tối đa đã đạt được,