VẬN HÀNH MÀN HÌNH PHÁT

[ VẬN HÀNH MÀN HÌNH PHÁT ]

Phóng to và thu nhỏ màn hình

  • Nếu muốn xem tranh nhỏ hơn, có thể dùng hai ngón tay để thu nhỏ màn hình.
  • Nếu muốn xem tranh lớn hơn, có thể dùng hai ngón tay để phóng to màn hình.

Chuyển màn hình

  • Chuyển màn hình tại không gian trống
  • Để di chuyển màn hình, bạn phải chạm và kéo không gian trống không có nút sợi len.
  • Di chuyển màn hình bằng cả hai ngón tay
  • Nếu sử dụng cả hai ngón tay, bạn có thể thoải mái di chuyển màn hình đến bất cứ đâu.