Huy chương

[ Huy chương ]

  • Bạn sẽ được nhận huy chương khi đủ điều kiện và hoàn thành xong màn thông thường. Được nhận tối đa 3 huy chương trong một màn.

1. Hoàn thành trong thời gian cho phép

  • Nếu hoàn thành màn trong thời gian cho phép, bạn sẽ được nhận 1 huy chương.
  • Thời gian chơi của màn tương ứng sẽ được tăng lên mỗi khi một sợi len được kết nối.

2. Đạt điểm mục tiêu

  • Nếu điểm cuối cùng vượt quá điểm mục tiêu màn, Có thể nhận được 1 huy chương.

3. Đồng xu tim

  • Nếu kiếm được cả 3 đồng xu tim xuất hiện tại màn, có thể nhận được 1 huy chương.